Lataukset

Maanmittausala

Maanmittausalan koulutus Suomessa (2020). Koronan vuoksi peruttu vuoden 2020 maanmittauspäivien esitys.

Itsenäinen Suomi 100 vuotta – Suomen maanmittausta 400 vuotta (2017). Lapin mittauspäivien esitys 16.3.2017.

Maanmittausalan koulutus: paneelikeskustelu (2022). Vuoden 2022 maanmittauspäivien esitys 9.6.2022.

Geofysiikka

Geofysiikka ja maanmittaus (2023). Lapin mittauspäivien esitys 17.2.2023.

Kiinteä Maa (2017). Tarkastelussa Maan rakenne, maankuoren liikkeet, painovoima ja vertausjärjestelmät. Geofysiikan luentokalvot.

Aika ja paikka (2021). Tarkastelussa ajan ja paikan mittaamisen käsitteet ja niiden väliset yhteydet. Koronan vuoksi pitämättä jäänyt Corona Borealis -yhdistykselle valmisteltu esitys.

Sähkömagnetismia (2019). Tarkastelussa sähkömagneettisen säteilyn vuorovaikutusilmiöt, geomagnetismi ja avaruussää. Geofysiikan luentokalvot.

Ilmastohistoria ja ennakoitu ilmastonmuutos (2019). Tarkastelussa ilmastoon liittyvät geofysikaaliset ilmiöt, ilmastohistoria ja ennakoitu nopea ilmastonmuutos. Geofysiikan luentokalvot.

Geodesia

Geodeettinen laskenta ja pienimmän neliösumman menetelmä (2019). Maanmittausten perustelut ja mittaukset vaativat matematiikkaa. Mittaus- ja kartoitustekniikan luentokalvot.

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät (2018). Tarkastelussa maanmittausten tekninen toimintaympäristö. Mittaus- ja kartoitustekniikan luentokalvot.

Korkeudenmittausmenetelmät (2018). Tarkastelussa korkeudenmittausmenetelmät yleisesti ja erityisesti vaaitus. Mittaus- ja kartoitustekniikan luentokalvot.

Takymetrimittaukset (2018). Tarkastelussa elektro-optiset kulman- ja etäisyydenmittauskojeet. Mittaus- ja kartoitustekniikan luentokalvot.

Satelliittipaikannus (GNSS) (2019). Tarkastelussa satelliittipaikannuksen mittaustavat eli GNSS-mittaukset. Mittaus- ja kartoitustekniikan luentokalvot.

Kiintopisteiden mittaus GNSS-mittauksin (2019). Kiintopisteiden avulla realisoidaan koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmät. Mittaus- ja kartoitustekniikan luentokalvot.

Puutteellisen mittausperustan riskit rakentamisessa (2022). Geoforum Summit 2022 -tapahtuman esitys 31.10.2022.

Fotogrammetria

Kaukokartoituksen perusteita (2015). Kaukokartoituksessa kerätään tietoa mittauskohteesta sähkömagneettisen säteilyn välityksellä sitä koskematta. Kaukokartoituksen luentokalvot.

Fotogrammetriset mittaukset (2019). Tarkastelussa stereomittaukset, kuvien orientoinnit, fotogrammetrinen pistetihennys ja kuvamittausten automaatio. Kaukokartoituksen luentokalvot.

Kartoitusilmakuvausten suunnittelu (2017). Tarkastelussa fotogrammetrinen kartoitusprosessi, digitaaliset ilmakuvaukset ja lentokoneesta tehtävien laaja-alaisten ilmakuvausten suunnittelu. Kaukokartoituksen luentokalvot.

Kartoituslennokilla tehtävän kuvauksen suunnittelu (2019). Kartoituslennokeilla (UAS, RPAS, drone) tehtävät mittaukset ovat nykyisin yleisesti käytetty maanmittausten menetelmä. Kaukokartoituksen luentokalvot.

Kartoitusilmakuvien prosessointi (2019). Tarkastelussa puoliautomaattinen kuvamittausprosessi ja ortokuvien tuottaminen. Kaukokartoituksen luentokalvot.

Ilmalaserkeilaus (2019). Laserkeilauksella mitataan automaattisesti ja nopeasti etäisyyksiä ja suuntia mittauskohteisiin, ja muodostetaan kohteesta kolmiulotteinen pistepilvi. Kaukokartoituksen luentokalvot.